Halloween Griezeltocht Elderveld Schuytgraaf

Dat er veel opkomst was voor de Halloween Griezeltocht Elderveld Schuytgraaf op 31 oktober 2019, is algemeen bekend. De organisatie (Elderveld Open en De La Croes) hadden deze opkomst zeker niet verwacht. Hierdoor liep het een en ander wat uit met betrekking tot wachttijden bij het aanmelden bij de tent bij MFC Omnibus. Het was voor beide organisaties een eerste keer dat wij dit gezamenlijk organiseerden en daarnaast ook in deze omvang.

We hebben getracht om variatie te houden in de griezels gedurende de gehele route. Voor de route tot 12 jaar hebben de griezels zich ingehouden. De fietstunnel was wellicht wat enger voor sommige kinderen, maar daarom heeft de organisatie er ook voor gekozen om een vriendelijk spookje te plaatsen na de tunnel bij de route tot 12 jaar. Vanaf 19:30 uur konden dan de 12+ kinderen vertrekken vanaf MFC Omnibus. Deze groep liep een langere route, langs de waterzuivering richting de voetbalvelden en vervolgens weer terug langs de andere kant van de sloot. Op diverse plekken stonden ook daar weer verschillende – enge – griezels. Mogelijk heeft u het gegil en/of de kettingzaag gehoord?

Er liepen maar liefs 814 kinderen mee en daarnaast ook nog begeleiding / ouders.. We kunnen wel stellen dat de wijkbewoners van beide wijken interesse hebben in een dergelijk evenement.

We willen tot slot alle griezels bedanken voor hun inzet en tijd. We hopen dat ze er een volgende editie weer bij zijn!